Gebruik BookWidgets voor formatieve en summatieve evaluatie

BookWidgets als evaluatiemiddel

Bij BookWidgets zijn we ervan overtuigd dat evalueren een cruciaal onderdeel van het leerproces uitmaakt. Waar leerkrachten hun leerlingen door middel van zinvolle evaluaties kunnen bijstaan, daar vindt zelfontwikkeling plaats. BookWidgets is niet alleen een digitale tool voor het maken van oefeningen, maar ook een evaluatieplatform dat leerkrachten een waaier aan opties biedt om het evaluatieproces efficiënt en constructief te benaderen alsook af te stemmen op de specifieke noden van elke leerling.

Formatief evalueren met BookWidgets

Werkbladen en Quizzen van BookWidgets hebben tal van evaluatie-, feedback- en correctiemogelijkheden.

Leerkrachten kunnen:

 • kiezen uit meer dan 30 interactieve vraagtypes met automatische verbetering: dat maakt formatieve opdrachten boeiender voor zowel leerkracht als leerling. Er is zelfs een vraagtype "Rubriek"!
 • de correcte antwoorden meteen voor leerlingen laten weergeven wanneer de activiteit voltooid is: op die manier weten ze meteen wat juist was, en waarvoor ze nog wat oefening kunnen gebruiken.
 • correcte antwoorden onmiddellijk groen laten kleuren: zo kunnen leerlingen meermaals proberen en verder in hun geheugen graven. Ze krijgen onmiddellijke feedback, wat erg motiverend kan zijn.
 • automatische feedbackberichten opstellen op basis van de behaalde score: leerlingen met verschillende scores krijgen een andere feedback, aangepast aan waar ze zich bevinden in hun leerproces.
 • toestaan dat antwoorden worden aangepast: leerlingen kunnen hun antwoorden bijspijkeren nadat ze feedback hebben ontvangen. Zo kunnen ze hun kennis verdiepen.
 • live de activiteiten binnen een werkblad of quiz meevolgen in onze LIVE-modus: de leerkracht heeft zo de mogelijkheid om zowel zwoegende als gevordere leerlingen gericht te sturen.
 • een uitleg voorzien die samen met de oplossing wordt weergegeven: in een Quiz-widget hebben leerlingen zo de kans om hun kennis geleidelijk aan uit te diepen.
 • hulpmiddelen inschakelen om leerlingen met speciale noden bij te staan: of voorzie ze voor alle leerlingen zodat ze hun leerproces kunnen verbeteren.

Actief leren, inclusief educatieve spelletjes, zijn uitermate geschikt voor formatieve beoordelingen.

Veel spel-widgets worden automatisch verbeterd. Leerlingen krijgen onmiddellijk feedback.

Leerlingen zijn ook duidelijk gemotiveerder wanneer de docent de magische woorden spreekt: "Maak dit kruiswoordraadel"! Spelletjes kunnen ook een goede ijsbreker zijn voor een reflectiemoment.

Met les-evaluaties kan je snel zicht krijgen op de kennis van leerlingen over een bepaald onderwerp of thema.

Les-evaluaties van BookWidgets zijn een andere manier om formatief te evalueren, waarmee leerlingen individuele reflectie en antwoorden aan het einde van een les of studie-eenheid met de leerkracht te delen.

Exit slips voorzien de leraar van gegevens, wat het geven van instructies en aanwijzingen die rechtstreeks op de behoeften van de leerling zijn afgestemd, bevordert.

De populariteit van les-evaluaties in het onderwijs zet de toon voor het gebruik van deze tool. BookWidgets biedt een waaier aan mogelijkheden.

Deze "Exit Ticket Guide" bevat meer dan 60 kant-en-klare digitale les-evaluaties.

Summatief evalueren met BookWidgets

Werkbladen en quizzen van BookWidgets bieden talloze mogelijkheden om summatief te evalueren. Leerkrachten krijgen ook een veilige toetsenbrowseroptie.

Leerkrachten kunnen:

 • * uit meer dan 30 interactieve automatisch beoordeelde vraagtypes kiezen:* dat maakt een evaluatie leuker voor zowel leerling als leerkracht.
 • het indienen van antwoorden inschakelen: zodat leerkrachten het inkomende werk leerlingen kunnen beoordelen en beoordelen.
 • het aantal punten per vraag laten weergeven: zodat leerlingen weten welke vragen sterker doorwegen dan andere.
 • uitzetten dat de juiste antwoorden meteen na het indienen getoond worden: zodat leerlingen zich rustiger op andere examens kunnen concentreren.
 • een wachtwoord voorzien dat leerlingen moeten ingeven vooraleer ze de juiste antwoorden kunnen bekijken.
 • een strikte antwoordvolgorde opleggen: vooral handig voor vervolgopdrachten.
 • een timer in de examenmodus inschakelen: zodat er voor leerlingen een tijdslimiet geldt voor hun toets. Wanneer de tijd om is, moeten ze onmiddellijk indienen.
 • een opstartwachtwoord toevoegen: zodat leerlingen de toets niet kunnen starten voordat jij het wachtwoord hebt meegedeeld. Op die manier begint iedereen op hetzelfde moment.
 • Safe exam browser inschakelen: zodat leerlingen de summatieve toets enkel in een beveiligde omgeving kunnen openen die hen verbiedt andere tabbladen of toepassingen op het apparaat op te starten.
 • * hulpmiddelen inschakelen* zoals een rekenmachine, spellingcontrole of een schermlezer voor leerlingen met speciale noden. (Die tools zijn geweldig voor ALLE leerlingen).

Huiswerk is ook een nuttig summatief evaluatie-instrument. BookWidgets helpt leerkrachten bij het aanmaken én beoordelen van huiswerk met interactieve opdrachten.

De opties voor Werkblad- en Quizzenwidgets zijn detzelfde als de summatieve beoordelingsopties.

Een paar van die opties vallen in het bijzonder op.

Leerkrachten kunnen:

 • * uit meer dan 30 interactieve automatisch beoordeelde vraagtypes kiezen:* dat maakt een evaluatie leuker voor zowel leerling als leerkracht.
 • een willeurige vraagvolgorde instellen: zodat ongewenst samenwerken aan huiswerk bemoeilijkt wordt.
 • een strikte antwoordvolgorde opleggen: zodat leerlingen de vragen in een specifieke volgorde moeten maken, het antwoord niet in één van de volgende vragen gezocht kan worden, en het samenwerken moeilijker wordt.
 • tekstselectie uitschakelen: zodat kopieer- en plakwerk uit het internet niet kan zonder kritisch nadenken. Het bemoeilijkt ook plagiaat.
 • video- en audio-instructies aan vragen hangen om leerlingen te ondersteunen: zodat het huiswerk, door jou gegidst, zelfstandig gemaakt kan worden.
 • hints aan vragen toevoegen om huiswerk-frustratie in de kiem te smoren: zodat leerlingen eerst zelf kunnen nadenken, maar toch hulp kunnen krijgen indien nodig.
 • * hulpmiddelen inschakelen* zoals een rekenmachine, spellingcontrole of een schermlezer voor leerlingen met speciale noden.

Het BookWidgets-rapporteringsdashboard

Met behulp van het rapporteringsdashboard van BookWidgets kunnen leerkrachten het werk van leerlingen efficiënt beoordelen en quoteren. Ze kunnen feedback voorzien die onmiddellijk getoond wordt zodra de antwoorden zijn ingediend, zodat leerlingen hun sterke en zwakke punten onmiddellijk kunnen identificeren.

De belangrijkste kenmerken van het rapporteringsdashboard van BookWidgets zijn:

 • Evalueren: twee verschillende methoden om de antwoorden van leerlingen te bekijken. Gebruik de filters om het werk van studenten nog efficiënter na te kijken.
 • Quoteren: 90% van de meeste digitale opdrachten van BookWidgets worden automatisch gequoteerd. De leerkracht behoudt echter altijd de controle over de beoordelingsopties en heeft altijd het laatste woord.
 • Digitale feedback geven: voeg opmerkingen en feedback toe aan het werk van leerlingen.
 • Het verbeterde werk naar leerlingen terugsturen: scores, correcties, fouten, feedback. Details van het teruggestuurde werk kunnen zowel globaal als individueel ingesteld worden.

Gebruik live-widgets om leerlingen op het juiste moment bij te staan

Volg de voortgang van leerlingen onmiddellijk op terwijl ze werken aan BookWidgets-opdrachten vanuit een LMS (Google Classroom, Moodle, Canvas, Schoology, Blackboard, itslearning, Microsoft Teams for Education en meer). Zowel op afstand als in de klas.

Ontdek meteen welke leerlingen een extra uitdaging nodig hebben en welke een helpende hand. Speel live spelletjes, neem live-enquêtes af, en nog veel meer!

Live-widgets zijn in het BookWidgets-account van de leerkracht onder het gedeelte 'Live' te vinden.

Getuigenissen van leraren