Kidimedia Cookiebeleid

Datum van laatste herziening: 6 maart 2023

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Kidimedia BV, een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel in de Leuvensesteenweg 142, 3070 Kortenberg en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0831.289.505 ("Kidimedia", "Wij").

Bij Kidimedia bieden wij een interactief SaaS-leerplatform met de naam "BookWidgets", waarmee scholen educatieve oefeningen voor hun leerlingen kunnen maken. Het werd ontwikkeld door Kidimedia en is beschikbaar op de website van Kidimedia ("Platform").

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG") en nationale uitvoeringswetgeving. In dit Cookiebeleid leggen wij uit wat cookies zijn, wat het doel ervan is en welke cookies wij gebruiken. Meer informatie over uw recht op privacy en gegevensbescherming vindt u in het Privacybeleid van Kidimedia: https://www.bookwidgets.com/nl/privacy.

Alle concepten die niet uitdrukkelijk in dit Cookiebeleid zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in ons Privacybeleid.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die worden verzonden van een website en opgeslagen op uw lokale computer. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden opgeslagen. Sommige cookies zijn van technische aard (bijvoorbeeld om taalvoorkeuren op te slaan), sessiecookies (tijdelijke cookies) en trackingcookies (cookies die uw gedrag op de website of het Platform volgen en opslaan om de gebruiker de best mogelijke gebruikerservaring te bieden).

De Belgische wet betreffende de elektronische communicatie (implementatie van de telecommunicatiewet) bevat enkele bepalingen met betrekking tot cookies en hun gebruik op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacyrichtlijn. Deze richtlijn impliceert dat elke EU-lidstaat een bepaalde beoordelingsvrijheid heeft met betrekking tot de cookiewetgeving.

3. Waarvoor zijn cookies bedoeld?

Kidimedia wilt de gebruikers zo veel mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving en over de cookies die ze gebruiken. Cookies zijn voor ons essentieel om elk bezoek aan de website te optimaliseren. Cookies onthouden bijvoorbeeld elke technische keuze die de gebruiker heeft gemaakt (bijv. keuzen met betrekking tot de taal, nieuwsbrief enz.) en helpen alle relevante diensten en suggesties aan de gebruiker aan te bieden. De cookies met hun verschillende doelstellingen worden meer in details beschreven onder artikel 4 van dit Cookiebeleid.

Als u onze website of Platform wilt bezoeken, is het aanbevolen cookies in te schakelen. Als u dat liever niet doet, kunt u de cookies uitschakelen door de browserinstellingen te wijzigen.

4. Welke cookies gebruikt Kidimedia?

Om ons Platform te bezoeken, is het aanbevolen cookies in te schakelen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Als de cookies niet zijn ingeschakeld, kan Kidimedia geen garantie geven op een optimaal gebruik van onze website of ons Platform.

Kidimedia gebruikt sessie- en beveiligingscookies. Sessiecookies worden gebruikt voor het bedienen van ons Platform. Beveiligingscookies worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden.

Naam van de cookie Doel van de cookie Persoonsgegevens die worden verwerkt Cookies van eerste of derde partij Bewaartermijn, indien van toepassing
BWus Gebruikerssessiebeheer (leerkracht) Account-id Eerste Huidige browsersessie
BWbs Gebruikerssessiebeheer en beveiliging Account-id Eerste Huidige browsersessie
BWss Gebruikerssessiebeheer (leerling) Account-id Eerste Huidige browsersessie
bwTeacherSignedIn Gebruikerssessiebeheer (leerkracht) - Eerste Huidige browsersessie

Contact

Als u vragen hebt over ons Cookiebeleid, neemt u contact op met ons op support@bookwidgets.com.